Home / Fyzioterapia / YAO Teq

YAO Teq

beauty-yaoteq3-workYAOTEQ™ – Akupunktúra – Neuveriteľné diagnostické a terapeutické výsledky.

YAOTEQ™ lekársky prístroj bol vyvinutý s využitím 30-ročného vedeckého výskumu. YAOTEQ™ biokybernetický prístroj je schopný konkurovať starobylým pravidlám tradičnej čínskej medicíny pri nastolení dokonalej energetickej rovnováhy ľudského tela.

YAOTEQ™ bol vyvinutý s využitím akupunktúrnych údajov zhromažďovaných v priebehu viac ako 25 rokov.

YAOTEQ™ je dokonalou digitálnou konverziou vedomostí tradičnej čínskej medicíny do kombinovaného diagnostického a terapeutického prístroja, ktorý využíva matematickú logiku súvisiacu s kvantovou fyzikou. Databáza použitá pri vývoji tohto prístroja presne súvisí s historickými taoistickými vedomosťami, ktoré využívajú dvaja súčasní taoistickí majstri. Prístroj dokáže zmerať energetickú aktivitu prítomnú v tele a posúdiť správny tok energie do orgánov biologického systému za účelom obnovenia rovnováhy. Je dokonalou konverziou výskumu v oblasti zdravotného energetického systému riadenou počítačovou technológiou BESRAC.

Prístroj má modernú technológiu využívajúcu diskrétnu rýchlu Fourierovu transformáciu (FFT) Systém je schopný posúdiť organickú a energetickú spotrebu jednotlivých orgánov za účelom posúdenia vzájomný vzťah súvisiacich s patologickými udalosťami. Keď systém identifikuje pôvod energetickej nerovnováhy, pri úplnej autonómii rozhodovania definuje kritériá na obnovenie rovnováhy stratenej pri patologických zmenách.

Sofistikované algoritmy vyvinuté v režime reálneho času nastolia lepšiu rovnováhu systému.

Výhody pre pacienta:

 • Rýchle zotavenie zo symptómov
 • Menej liečených bodov (iba 3 body)
 • Úplné pohodlie pri diagnostike a liečbe
 • Úspora času
 • Žiadne poškodenie tkanív
 • Žiadny strach z ihiel

Výhody pre akupunktúristov:

 • Automatické posúdenie vzťahov medzi všetkými orgánmi
 • Grafika piatich pohybov
 • Nová presná diagnostika pacienta, ktorá prekoná individuálne zručnosti v auskultácii tepu na zápästí a pozorovaní jazyka
 • Žiadne riziko hematómu a infekcie mäkkých tkanív
 • Možnosť použitia liečby pomocou akupunktúrnych bodov aj pri osobách, ktoré sa boja použitia ihiel
 • Možnosť použitia liečby pri pediatrických pacientoch
 • Možnosť delegovania liečby zdravotníckemu personálu
 • Úspora času

Technické metodické pozadie I

Získanie spontánneho biologického chemicko-fyzikálneho potenciálu vyjadreného akupunktúrnym bodom ako v tradičnej čínskej medicíne Algoritmy v reálnom čase, ktoré rekonštruujú tradičnú akupunktúrnu diagnostiku založenú na informáciách o: energii, krvi, yin, yang, jing, shen, yuan qi, nerovnováhe orgánov a vnútorností, kozmopatogenetických udalostiach ovplyvňujúcich aktivitu tela a úroveň entropie.

Technické metodické pozadie II

Po rozpracovaní je vykonaná automatická diagnostika za účelom navrhnutia nevyvážených akupunktúrnych bodov na liečbu. Elektrochemická reorganizácia normálnych energetických vzorcov v meridiánoch a akupunktúrnych bodoch v reálnom čase. Rýchla úľava od bolesti pôsobením na súvisiace bolestivé akupunktúrne body.

Ako výsledok transkutánneho merania metódou založenou na bodoch YAOTEQ™ dokáže identifikovať:

 • Vzťah Yin /Yang
 • Vzťah Qi/Xue
 • Vzťah Krv /Tekutiny
 • Yuan Qi
 • Jing Qi
 • Shen Qi
 • Vzťah 5 pohybov
 • Stagnáciu energetického kanála

Pomocou biokybernetického algoritmu YAOTEQ™ môže obnoviť:

 • Meridiánové akupunktúrne body
 • Extrameridiánove body
 • Bolestivé oblasti
 • Za niekoľko okamihov, vďaka sofistikovanému systému na analýzu odpovede tkanív na stimuláciu v reálnom čase, systém dokonca dokáže vyriešiť bolestivé prípady lokálneho charakteru (svalov, šliach, kostí, neurologické).