Home / Hojenie rán / Microdacyn 60™ Wound Care

Microdacyn 60™ Wound Care

Microdacyn05LMicrodacyn60™ je superoxidovaný roztok pre ošetrenie akútnych i chronických rán, dekubitov, odrenín, popálenín a ulcerácií inej etiológie.

ČO JE TO MICRODACYN60™ WOUND CARE ?

Microdacyn60Wound Care je superoxidovaný roztok pre ošetrenie akútnych aj chronických rán, dekubitov, odrenín, popálenín a ulcerácií inej etiológie. Roztok má v rane selektívny účinok, kedy pôsobí len na mikroorganizmy, avšak nepoškodzuje tkaninové bunky a preto môže byť použitý monoteraupeticky. Microdacyn60Wound Care môžeme účelne použiť pre oplach , postrek a debridement.
Znižuje mikrobiálnu záťaž v rane a jeho okolí, pomáha tvoriť vlhké prostredie a tým umožňuje organizmu rozvinúť vlastný proces hojenia.

Microdacyn60™ Wound Care vychádza z patentovanej technológie Microcyn™ : jedná sa o superoxidovaný, pH neutrálny roztok ultra čistej vody. Vďaka kontrolovaným reaktivnym kyslíkovým radikálom je roztok vysoko aktívny, a tým veľmi účinný, pritom však nie je škodlivý ľudskému organizmu, zvieratám a životnému prostrediu.

HLAVNÉ VÝHODY

 • SUPEROXIDOVANÝ ROZTOK: významne podporuje proces hojenia, vytvára prirodzene vlhké prostredie v spodine rany.
 • RÝCHLY: po kontakte s infikovaným prostredím, rádove v minútach kvantitatívne terminuje mikróby a výrazne eliminuje zápach rany.
 • ŠIROKÉ SPEKTRUM: likviduje baktérie (vrátane rezistentných kmeňov, ako MRSA a VRE), kvasinky, víry (napr. HIV) a spóry (bacillus subtilis).
 • BEZPEČNÝ: nepoškodzuje zdravé tkanivo, je netoxický a nedráždi ľudskú pokožku, oči ani dýchacie cesty.
 • IHNEĎ K POUŽITIU: neriedi sa, nevyžaduje žiadne aktívne činidlá. Microdacyn60™ Wound Care má jednoročnú skladovaciu dobu a po otvorení 30 dňovú expiráciu.
 • NÁKLADOVO EFEKTÍVNY: znižuje celkovú dobu liečby a hospitalizácie pacienta. Použitie Microdacyn60™ Wound Care nevedie k rezistentným reakciám, ktoré môžu nastať v prípade dlhodobého použitia antibiotík.
 • NERIZIKOVÝ: je kompatibilný s gázovým materiálom, akrylátovým materiálom, silikónom, širokou škálou plastov. Je ekologicky bezpečný, nezaťažuje životné prostredie, je nehorľavý a nevyžaduje žiadne špeciálne zaobchádzanie, skladovanie ani likvidáciu. Použitím Microdacyn60™ Wound Care nevzniká nebezpečný odpad.

Aplikácia: Microdacyn 60™ Wound Care aplikujeme do rany postrekom, oplachmi, zvlhčovaním pomocou hadičky alebo gázovými obkladmi. Môžeme použiť jet-systém, sprejovanie alebo kúpeľ. Podľa možností? ponechávameMicrodacyn 60™ Wound Care v rane 10-20 minút v kombinácii s vlhkou terapiou alebo 24 hodín ako monoterapiu až po zníženie bakteriálneho zaťaženia, príp. do granulácie či epitelizácie.

Indikácie:

 • Chronické vredy
 • Vredy diabeti?ckej nohy
 • Vred predkolenia (tepnový a žilový)
 • Infikované rany dekubitov
 • Popáleniny (1. a 2. stupňa)
 • Onkologické rany
 • Akútne rany (profylakti?kum)
 • Chirurgické rany
 • Infikované a nekroti?cké traumtia?cké rany

Kontraindikácie: Nie sú známe žiadne stavy, kedy by Microdacyn 60™ Wound nemohol byť aplikovaný.

Microdacyn 60™ Wound Care je klasifikovaný ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA. Microdacyn 60™ Wound Care 500 ml je 100 % hradený ZP. Preskripcia: DER, ANG, CHI, CCH.

Balenie:
Microdacyn 60™ Wound Care ŠÚKL kód A 73731 ‐ 5 000 ml. kanister – kúpiť v e-shope
Microdacyn 60™ Wound Care ŠÚKL kód A 73730 ‐ 500 ml. fľašakúpiť v e-shope

KLINICKÝ DÔKAZ – DIABETICKÁ ULCERÁCIA NOHY
Diabetické vredy na nohách sú jednou z hlavných príčin morbidity, mortality a vysokých nákladov liečebnej starostlivosti o diabetických pacientov. Na fotografiach je znázornený priebeh 14 týždennej terapie ulcerácií pri syndróme diabetickej nohy pomocou roztoku Microdacyn60™ Wound Care (Dr. Martínez, Mexico).

vyrobky_foto3_46__3. vyrobky_foto4_46__3. vyrobky_foto5_46__3. vyrobky_foto6_46__6.

Microdacyn_letak_new-1