Kanyly

Kanyla je trubica, ktorá sa vsúva do tela, zvyčajne pre zavádzanie, alebo odstraňovanie tekutín a taktiež na získavanie informácií. Môže však slúžiť aj na iné účely. Kanyla umožňuje prepichnutie tela a zavedenie kanyly do určeného priestoru.

Existuje rad rôznych druhov kanýl, líšia sa predovšetkým tvarom hrotu. Pre rôzne účely sa hodia odlišné kanyly.

Firma A care, s.r.o. ponúka tieto typy:

  • KIT micro-canule SofFil Precision 16G / 90mm XL
  • KIT micro-canule SoftFil Precision 22G / 50mm XL
  • KIT micro-canule SoftFil-25G / 50 m mL
  • KIT micro-canule SoftFil-27G / 40 m mL