Home / O spoločnosti Acare

O spoločnosti Acare

acare_sk_logo

A care s.r.o. sa stala jednou z TOP spoločností medzi zdravotníckymi firmami nielen v oblasti intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie, kam bol sústredený primárne náš záujem, ale aj v iných odvetviach moderného lekárstva.

Filozofiou spoločnosti A care s.r.o. je, byť jednotkou vo všetkých odboroch svojej činnosti, poskytovaním najkvalitnejších služieb, servisu, sledovaním výskumu, najmodernejších medicínskych postupov a objavov.

Sme spoločnosťou, ktorá je nositeľom mnohých inovácií, a ktorá ako prvá prináša na trh veľa z toho, o čom sa ešte len zajtra povedú odborné diskusie. Chceme byť tými, ktorí rušia stereotyp a pomáhajú uplatňovať všetok potenciál zdravotníkov.

Divízia Medical sa zaoberá intervenčnou kardológiou, intervenčnou rádiológiou a neurointervenciou.

Divízia Health zahŕňa kozmetológiu, fyzioterapiu, korektívnu dermatológiu, hojenie rán (wound care), JIS a distribúciu bezpečnostných kontajnerov.

Divízia Veterina sa zaoberá distribúciou značkových produktov pre veterinárstvo a chovateľa.

doveryhodna_firma_logo